Ekstraordinær generalforsamling i DOKK8000

I februar holdt DOKK8000 ordinær generalforsamling. Her var der en vigtig ændring i foreningens politik på programmet, idet vi oprindelig arbejdede på et boligfællesskab med ca. 25 ejerlejligheder og 25 almene lejeboliger. I stedet blev det vedtaget at arbejde for et boligfællesskab med ca. 50 andelslejligheder.

Da denne beslutning er vidtgående, blev det besluttet at afholde en ekstraordinær generalforsamling 3 måneder senere for at stadfæste – eller forkaste – beslutningen.

Vi holder ekstraordinær generalforsamling d.28. maj 2018 i SAGER DER SAMLER, Vestergade 43, 8000 Aarhus.

Alle er velkomne, men hvis du vil kunne stemme, skal du have betalt kontingent, kr. 50, først. Vi starter med en orientering om foreningen og hvad, der er foregået de sidste 3 måneder, og tager så en drøftelse i mindre grupper, mens vi spiser aftensmad. Herefter fortsætter den formelle del af generalforsamlingen.

Vel mødt (tag kontakt, hvis du vil med)